TOP termékek

entikvarium.hu e-könyv letöltő oldal - ezen az oldalon e-könyveket tud letölteni - tökéletes e-könyvek e-könyvolvasóra

Maczkó úr első utazása

Maczkó úr első utazása
Maczkó úr első utazása
Részlet:

Maczkó tekintetes úr egy reggel kezébe vette a sétabotot és elment megnézni terjedelmes úri birtokát.
Először fölkereste a kerti méheket, akik nagyon szorgalmasan döngicséltek a köpüben.
Egy méhecske mindjárt előállt, levette fejéről a sipkát és így köszöntötte az érkezőt:
– Hozta Isten, tekintetes uram!
– Magam is igyekeztem, kedves szógám! – felelt Maczkó úr. – Hát hogy folyik a munka?
– Köszönjük, gazd'uram, szíves kérdését. Dolgozgatunk, énekelünk.
– Milyen lesz a termés?
– Ha Isten segít, szállítunk az urasági udvarba három hordó lépes mézet. Az éjjel is nagyon jó harmathullás volt.
Maczkó úr szíves elismerést dörmögött a foga közt és tovább baktatott a vadméhekhez az erdőbe.
Egy nagy potrohos méh ott pipázott egy erdei liliomon és óvatosan figyelt a többi méhekre. Ez volt Maczkó úr öregbérese a méhnépség közt. Néha nagyot zümmögve kiabált rá egy-egy lusta szárnyas munkásra, máskor meg, amint észrevette, hogy valamelyik pákosztos az édes mézen nyalakodik, hozzá repült és jól a nyaka közé sózott a pipaszárral. Nagyon hűséges szolga volt a potrohos méh.
Amint észrevette méltóságos léptekkel közelgő urát, elébe röppent örvendetes zúgással:
– Jó reggelt kívánok, tekintetes uram! Ejnye, de korán tetszett fölkelni. Hogy mint szolgált az éjszakai nyugodalom?
– Köszönöm, jó szolgám, köszönöm. Elég jól aludtam, csak egy kicsit nyilalt valami a derekamban.
– Ejnye, ejnye, – sajnálkozott a potrohos. – Talán jó lenne egy kis cibere-leves?
– Megpróbáljuk, fiam, megpróbáljuk. Hát a legények hogy viselik magukat?
– Dolgoznak, nagy jó uram, dolgoznak. Mindig a hátuk mögött kell ugyan lennem, de azért nem panaszkodom. Csak Zum-zum, a kisbéres ellen van kifogásom.
Maczkó úr megharagudott.
– Ejnye, irgum-burgum! Le kell a mihaszna béréből vonni egy garast.
Azután nyájasan kérdé:
– Hát a termés milyen?
Az öregbéres, mint jó gazdához illik, szerénykedett. Megvakarta a fejét.
– Kétszer sem mondom, hogy jobb ne lehetne. De ha nem csurran, csöppen. Azért nem fognak az idén sem koplalni az urasági udvarban.
Majd szívesen mosolyogva mondá:
– Ha nem vetné meg a tekintetes úr, szívesen szolgálunk a reggeli apetitushoz, ami szegénységünkből telik.
Maczkó úr helybenhagyólag intett a fejével (bizony jó lesz a séta után!), a potrohos pedig odakiáltott az odvas fák körül sürgő népségnek:
– Hé, legények! Asztalt terítsetek a tekintetes úrnak. Egy, kettő!
Négy fürge kis méh hamarosan asztalt terített egy fatörzsön. Maczkó leült melléje és nyakába akasztotta a fehér szalvétát, amit fürge méhecskék liliomból tűztek össze. Nemsokára előtte illatozott a pompás lépes méz, mit maga a hű öregbéres szolgált föl. Ezalatt pedig tizenkét szúnyog és három rigó pompás népdalokat muzsikált és fütyörészett Maczkó úr fülébe, Sohasem esett még ilyen jól neki a früstök.
A vadméhektől a gyümölcsfák felé vette útját a nagy birtok ura. Jó kedve volt már eddig is, de még jobban fölvidult, mikor elébe mosolygott messziről a halványzöld lombok közül a pirossárga szercsika-alma, a harmatos sötétkék szilva, meg a finom császárkörte. Egy aranyos ruháju lepke ott libegett kedvesen a fényes levegőben, azt kérdezte:
– Kis cselédem, szép pillangóm, ugy-e jó gyümölcsszüret lesz az idén?
– Juj, juj, juj, nagy jó uram! – ujjongott a tarkaruhás, – menjen csak közelebb, letörik az ág a tehertől. De vigyázzon, mert az orrára koppan egy-két alma!
Maczkó úr vígan a fák alá cammogott és elégedetten dörmögte:
– Hat szekérrel lesz alma, hárommal szilva, a körtének se szeri, se száma. Hé, ilyen, olyan csúf seregélyei, – mordult föl egyszerre, – takarodtok mindjárt!
Egész raj seregély röppent föl a fákról és erős rebbenéssel tova szárnyalt. Maczkó úr mérgesen fenyegette őket a botjával:
– Csak még egyszer rajta csípjelek, nyalakodók, lesz nemulass!
Nagyon megelégedve tért haza úri házába a szemléről Maczkó úr. A posta már megérkezett, elhozta a rendes hírlapot, továbbá egy levelet Retyezátról, Maczkó úr nagybátyjától. Maczkó úr levetette a poros kabátot és nehéz csizmát, azután virágos hálókabátba bújt, a lábára puha bársonypapucsot húzott, kényelmesen végigdőlt a ringó hintaszéken és olvasáshoz fogott.

Hogyan kapom meg az e-könyvet? i Csak tegye a kosárba a terméket (klikkeljen a kosár gombra) és utána menjen végig a regisztrációs folyamaton. (ezt csak egyszer kell megtennie) Miután bankkártyával kifizette a terméket, lépjen be a fiókjába a jobb felső sarokban található bábu ikonnál. Miután a belépés megvolt a megrendelések menüpontban megtalálja a megvásárolt tartalmat/tartalmakat. Klikkeljen rá és azonnal elkezdődik az e-könyv letöltése. Alapértelmezett "letöltés" mappába tölti le a számítógépén. Ezután másolja be az e-könyvolvasójába a letöltött e-könyv fájlt. (Kindle készülékeken a documents mappába kell bemásolni)

Működik az e-könyv olvasómon? Minden e-könyvolvasón olvasható a nálunk vásárolt e-könyv. 

Lehet nagyítani? Igen. Lehet változtatni a betűtípust és méretet. A letöltött e-könyveink ugyan olyanok mint a papírra nyomtatott könyvek.

 

390 Ft
Adatok
Cikkszám
17375