TOP termékek

entikvarium.hu e-könyv letöltő oldal - ezen az oldalon e-könyveket tud letölteni - tökéletes e-könyvek e-könyvolvasóra

A magyar nemzet története regényes rajzokban

A magyar nemzet története regényes rajzokban
A magyar nemzet története regényes rajzokban
Részlet:

A nemzetbölcső
Évezredek előtt, mikor még Európát kelet bölcsei ismeretlen, lakatlan országnak nevezték, azon helyen, hol most Magyarország fekszik, egy tenger állott – s messze innen, Ázsia északi belsejében, túl a köves pusztán, túl a havas hegyeken élt egy nép, melyről az volt megírva a csillagokban, hogy egykor e tenger fenekét nevezendi honának.
Azon apró, fehér tengercsigahéjak, melyekkel a magyarországi pusztáknak semmi növényt nem termő homokja el van árasztva,1 a kővé vált conchyliák a Pozsonyon túli Farkasvölgyben, a délszigeti növények az ottani Kárpátok egyik kopár hegyoldalán, Erdélyben Vidra fölött egy egész hegy csupa csigakövületekből, a piszkei márványvágásokban kővé vált ammontülkök s a vasbányákban vassá vált tekercs-csigák találtatnak, a halszárnyak lenyomatai a gipszrétegekben, a bányászásó által kihányt állatnövények, s a kecskekörmök a Balaton körül, miknek faja egészen elüt a mostani hasonló életműszeres állatoktól, és az irtózatos szakadékok, miken a víztömeg a Farkasvölgy és a Vaskapu meredek szikláin keresztül csodás erőszakkal tört magának utat: homályos tanúi azon időkornak, mikor e hon halmai felett kettős ég kéklett, egyik a menny, másik a tenger színe.
Ama másik tenger, mely az elfutott helyébe jött – a magyar nép – nem hagyott ennyi nyomot maga után egykori honában. És mégis rá lehet ismernünk volt elődeire. A nyelvtudós, a népbúvár tán megtagadná a hasonlatot, a nyelv, a viselet, a nevek nem bizonyítanák be előtte az ugyanazonosságot: de mi a szív ösztöneitől, a rokonszenvtől kérünk ítéletet, hasonlítást teszünk, nem az arcok, hanem a jellemek között; nem a szavakban, hanem a tettekben keressük a rokonságot; s őseinkre nem arról akarunk ráismerni: hogy mint kötötték fel a kardot, hanem, hogy mint viselték azt kezükben?
Azon ismeretlen földrészében Ázsiának, mely a régi földleírók által Scythiának neveztetett, s mely a Bosporustól a Sárga-tengerig, széltében a chinai faltól a Jeges-tengerig terjedt, élt a többi közt egy egyszerű nomád nép, erkölcseiben, jellemében évezredek óta nem változó.
A szabad ég alatt lakott, mesterségtelen karámokban, cserények mögött; szeretett a sík, halomtalan pusztákon tanyázni hol gulyáit, méneseit legelteté: kevéssel beérte, a művészet kényelmeire nem szorult, maga készíté ruháját, eledelét, egyszerűen, természetesen mind a kettőt… Éppen mint a magyar.
Vendégszerető volt; a jövevényt, még a legyőzött ellent is örömest rokonának fogadta: vagyont nem gyűjtött; de amije volt, megosztotta… Éppen mint a magyar.
Fegyvert forgatni, lovon ülni úgy tudott, mintha az egyik kezébe, a másik alá lett volna nőve, s ha csatázni kellett, mindegyik pásztor kész katona lőn; egy szavára a hadvezérnek két, háromszázezer lovas állt a síkon, s előrohantában nem gátolta se folyam, se kőfal, se aggodalmasan kiszámított hadi taktika… Éppen mint a magyart.
Bálványt nem imádott soha, szobrász vagy festő nem vált közüle, ki cserépből vagy festékből csináljon számára isteneket, csak egy istenség volt, melyre imádva tekinte föl, mely templomba be nem fér, melynek áldását legközelebb érzi minden, ami él –, a nap… és a csillagos ég. S ha éjente a magyar pásztorember a fűben elfekve, öntudatlan áhítattal bámul fel az ég csillagaira, ama titkos érzés, mely őt virrasztani kényszeríti, nem a hajdani csillagimádás-maradvány ösztöne-e szívében?
Vezéreit fejedelemnek nevezé, hozzájuk hű volt, vagyonából és véréből tizedet adott nekik, ha kellett, föláldozta értük életét, de nem áldozta föl szabadságát. A fejedelem nem volt korlátlan despotája, minők azon kor és földrész minden egyéb uralkodói; a népgyűlés2, hova minden bajnok lóháton jelent meg, határozott a nemzet hada és békéje felett… Éppen mint a rákosi országgyűlés.

Hogyan kapom meg az e-könyvet? i Csak tegye a kosárba a terméket (klikkeljen a kosár gombra) és utána menjen végig a regisztrációs folyamaton. (ezt csak egyszer kell megtennie) Miután bankkártyával kifizette a terméket, lépjen be a fiókjába a jobb felső sarokban található bábu ikonnál. Miután a belépés megvolt a megrendelések menüpontban megtalálja a megvásárolt tartalmat/tartalmakat. Klikkeljen rá és azonnal elkezdődik az e-könyv letöltése. Alapértelmezett "letöltés" mappába tölti le a számítógépén. Ezután másolja be az e-könyvolvasójába a letöltött e-könyv fájlt. (Kindle készülékeken a documents mappába kell bemásolni)

Működik az e-könyv olvasómon? Minden e-könyvolvasón olvasható a nálunk vásárolt e-könyv. 

Lehet nagyítani? Igen. Lehet változtatni a betűtípust és méretet. A letöltött e-könyveink ugyan olyanok mint a papírra nyomtatott könyvek.

 

390 Ft
Adatok
Cikkszám
17420